Botanik-kurs

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2020 års kurs är inställd på grund av smittriskerna. Vill du ändå veta lite mer så se inbjudan.