Botanik-kurs

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2020 års kurs går av stapeln 1-7 juni. Se inbjudan.