Botanik-kurs

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2019 års kurs går av stapeln 3 – 9 juni. Se inbjudan.