Naturhistoriska riksmuséet

Under 2014 och 2015 stöd till ledningsgruppens strategiarbete med omvärldsanalys, målstruktur m.m. Hösten 2014 arbete med strategier och mål för myndighetens interna verksamhetsstöd. Under 2015 även processledning av ledningsgruppens arbete med att ta fram övergripande mål till 2018, inkl. delmål till 2016/17.

www.nrm.se