Svenska kulturlandskap

Samordning av nätverket Svenska kulturlandskap, sedan 2014. Genomförs på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Mer info hittar du på nätverkets webbplats.

Fortsatta satsningar på att utvidga nätverket till många fler landskapsavsnitt och personer i hela landet, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Läs Riksantikvarieämbetets beskrivningar om biologiskt kulturarv och landskapsvård.

nätverket Svenska kulturlandskap

 

Brösarps backar i Skåne

Brösarps backar i Skåne