Svenska kulturlandskap

Arbete med samordning av nätverket för kulturlandskapsvårdare i Sverige, sedan 2014. Genomförs på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Mer info hittar du på nätverkets webbplats.

Under vintern 2014-2015 genomfördes en satsning på att utvidga nätverket till många fler landskapsavsnitt och personer i hela landet, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Läs Riksantikvarieämbetets beskrivningar om biologiskt kulturarv och landskapsvård.

nätverket Svenska kulturlandskap

 

Brösarps backar i Skåne

Brösarps backar i Skåne