croneborgworks erbjuder konsulttjänster inom:

Naturvård

Analyser, utredningar och sammanställningar utifrån ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv.

Artiklar från biodiverse.se:

Från tidskriften Fauna & flora:

Landskapsvård

Samordning och kunskapsutbyte kring svenska kulturlandskap.

Riksantikvarieämbetet 2010:

Utveckling av skötsel av träd- och buskbärande slåttermarker, med fokus på Gotland.

Strategiarbete för naturvården

Utveckling av vision, omvärldsanalys, mål och strategier, med fokus på naturvårdens behov och nytta.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Läs mer om uppdrag här.

CV finns på LinkedIn – och här.