Gotländska ängar

Uppdrag under 2014-2015 med fokus på hur hävden av gotländska ängar kan upprätthållas och utvecklas. Genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län som ett led i Naturvårdsverkets satsning på regionala landskapsstrategier och grön infrastruktur.

Det skedde i samverkan med ängshävdarna, gotländska ängskommittén, Skogsstyrelsen på Gotland m.fl.

Under 2015 genomfördes även ett särskilt uppdrag att ge stöd åt Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik, med en ansökan om restaurering till EU’s fond Horizon 2020.

Under 2018 ett uppdrag kring ängsmark, till ArtDatabankens underlag för nationell rapportering enligt EU’s art- och habitat-direktiv, artikel 17.

Under 2019 genomfördes rådgivning och träffar om ängshävd, på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län.

Besök gotländska ängskommitténs webbplats.

Läs mer om de gotländska ängarna och deras skötsel.

Sandkvie änge i Öja på södra Gotland

Ett nytryck av handboken från 1997 finns nu att hämta som pdf-fil, bara att klicka på bilden. Vill man ha ett tryckt exemplar kan man vända sig till Gotländska Ängskommittén.

Gotländska Ängskommitten