Konferenser & seminarier

ArtDatabankens flora- och faunavårdskonferens 2017

Medverkan i konferensen, dels som utfrågare av miljöminister Karolina Skog, dels som ledare av paneldebatt. Se utfrågningen av miljöministern här. Några av föredragen finns tillgängliga via ur.se.

ArtDatabankens flora- och faunavårdskonferens 2018

Medverkan som moderator och diskussionsledare vid konferensen. Några av föredragen finns tillgängliga via ur.se.

Konferens om det nordsvenska kulturlandskapets framtid 2018

Moderator och medarrangör vid en konferens i Östersund 2018. Se rapport. Mera material från konferensen finns här.

Seminarium med Svenska naturskyddsföreningen i Almedalen 2018

Medverkan som moderator vid seminarium om “sjätte massutdöendet – hoten, ansvaret och möjliga lösningarna i Sverige“.